Wat is in de huidige beeldcultuur de invloed van kunst en architectuur op de ontwikkeling van culturele identiteit?

De beeldcultuur wordt omschreven als een maatschappelijke ontwikkeling waarbij visuele beelden een indringende rol spelen in communicatieve situaties. De beeldcultuur bestaat al jaren maar versnelt nu door nieuwe technologische mogelijkheden. Beelden die communicatie tot stand brengen zijn schatplichtig aan communicatiepatronen (en hun implicaties) van (historische) kunst en architectuur. De wens om te begrijpen hoe het kunstwerk of ruimtelijk ontwerp binnen de beeldcultuur functioneert, veronderstelt inzicht in het veranderende kunstbegrip, maar ook in de verschillende vormen van intermedialiteit, mediatie, canonvorming (b.v. bij tentoonstellingen en erfgoedbeleid) en institutionalisering. Interdisciplinair onderzoek naar de omgang met het beeld en de rol die veranderende media wereldwijd in een veranderende samenleving met een uitgesproken beeldcultuur spelen, is van belang om het proces van identiteitsvorming te doorgronden. Universitair onderzoek gaat hier hand in hand met onderzoek aan culturele instellingen, waaronder musea.