wat is het verschil tussen mijn mening en mijn geloof ?

In onze tijd zijn er tussen mensen veel onderlinge spanningen en soms ook strijd over elkaars opvattingen en levenswijze. Het antwoord op bovenstaande vraag is van belang om tot een goede samenleving te komen.