Wat is het verschil in effecten en effectiviteit van gevangenisstraffen versus alternatieven als electronisch toezicht?

Gewenst is onderzoek van alternatieven van gevangenisstraffen; vergelijking van effecten van electronisch toezicht versus korte en/of langere vrijheidsstraffen op recidive en herintegratie mede in relatie tot maatschappelijke acceptatie. Het effect van elektronisch toezicht als vervanging van korte vrijheidsstraffen is waarschijnlijk even goed, mogelijk zelfs beter dan gevangenisstraf waar het gaat om recidive en re-integratie. Desondanks blijven politiek en samenleving tot op zekere hoogte vasthouden aan 'hard' straffen, terwijl de gevolgen daarvan vaak nieuwe recidive zijn; de meeste criminaliteit in Nederland is uiteindelijk herhalingscriminaliteit. Verder onderzoek naar alternatieven is van groot belang, aangezien vrijheidsstraffen voor de meesten langdurende nadelige gevolgen hebben en daarmee eveneens voor de samenleving als geheel