Wat is het nut van spel?

Kinderen spelen, volwassenen spelen. Spel komt voor bij bijna alle zoogdieren en ook bij sommige vogels en reptielen. Dit suggereert dat spel een belangrijke biologische functie heeft. Toch is er maar weinig systematisch onderzoek gedaan naar waarom spel belangrijk is. Welke processen in de hersenen zijn betrokken bij spel? Hoe komt het dat spel zo plezierig is? Wat gebeurt er bij kinderen en dieren die weinig spelen, hetzij omdat ze de mogelijkheid wordt ontzegd of omdat ze er zelf weinig interesse in hebben? Hoe stimuleert spel de ontwikkeling van hersenen en gedrag, van fantasie en creativiteit? Wat zijn de raakvlakken tussen sport en spel- wanneer verliest sport zijn speelsheid en is dat een probleem?