Wat is het nut van biodiversiteit voor de mens?

Er is in Nederland veel beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit. De mens schijnt te profiteren van biodiversiteit. We weten nog niet genoeg van de mechanismen daarachter; hoe komt het dat mensen gezonder worden van natuur etc.. Als we dat beter begrijpen kunnen we het natuurbeleid meer gericht maken op de positieve effecten van de natuur voor de mens. Daarmee kunnen we ook mensen meer inzicht geven in het belang van natuur voor henzelf, waardoor het logisch wordt dat we als land hierin investeren, ipv dat het vooral lastig gevonden wordt.