Wat is het maatschappelijk rendement van het reclasseringswerk en wat zijn de werkzame factoren in het reclasseringswerk?

De reclassering wordt afgerekend op het aantal opdrachten van het OM en ZM dat zij afwerkt. De veronderstelling is dat de effecten en opbrengsten van het (verslavings)reclasseringswerk echter veel groter zijn. Recent onderzoek van het Verwey Jonkerinstituut heeft dit ook uitgewezen, maar roept nog veel vragen op. Zo weten we dat bij cliënten in de verslavingsreclassering er een grote afname van recidive is meteen na start van de reclassering. Maar we weten niet hoe dit precies werkt. Welke factoren spelen een rol, en wat is de belangrijkste factor voor welke groep cliënten? Onder andere de volgende factoren moeten in deze analyse worden meegenomen: contact met en/of het toezicht van de verslavingsreclassering; (toeleiding naar) zorg; externe factoren; ‘life events’ of de standaard leeftijd curve; incapacitatie.