Wat is het juiste aantal toetsen voor een computertoetsenbord?

Onze huidige computertoetsenborden zijn ontworpen voor specifieke functies. De computer is echter een universele machine. Is het maximale aantal toetsen van een toetsenbord daarvoor te berekenen of te bepalen? Laat dit aantal uitgangspunt zijn voor een reeks aan elkaar verwante toetsenborden. Met de grootste geeft men het maximaal aantal computerinstructies dat gegeven kan worden door middel van één druk op één toets. Met de kleinere kunnen mensen dezelfde instructies geven door toetsen meerdere malen te gebruiken. Klopt het dat ergonomisch gezien de reeks met 2, 4, 8 en 64 voldoet aan de behoeften van mensen met beperkingen (2, 4 en 8), zonder dat de grootste (64) als te klein zal worden ervaren door de gemiddelde gebruiker? Voordelen van deze benadering: a. Wij kunnen de toetsen op het grote toetsenbord namen geven die afgeleid zijn van de kleinere toetsenborden. Dit vereenvoudigt de communicatie over toetsaanslagen en daarmee over computerinstructies. b. De computer wordt beter toegankelijk voor mensen met fysieke beperkingen. c. Wetenschappelijk onderzoek naar het maximum aantal toetsen levert een doordachte en universele standaard voor een computertoetsenbord op. Het ontwerp zal een logische en inzichtelijke ordening kennen.