Wat is het effect van taaltherapie in het Nederlands op de thuistaal van meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?

Meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben een ernstige taalachterstand in alle talen die zij verwerven, bv Punjabi en Nederlands. Behandeling gebeurt in het Nederlands aangezien de professionals, hier meestal logopedisten, eentalig zijn en alleen het Nederlands spreken. Is er transfer van vooruitgang in NL naar de thuistaal?