Wat is het belang van epigenetica voor gedrag en gezondheid?

De code voor de bouw en werking van onze hersenen die vastligt in het DNA, wordt afgedekt door een extra laag eiwitten, die sterk bepalend zijn voor welk deel van de code wordt gebruikt en tot expressie komt. Die extra epigenetische regulatie van het DNA is, in tegenstelling tot het DNA zelf, zeer gevoelig voor veranderingen in onze leefomgeving. Wat weten we van de invloeden van epigenetische regulatie op ons gedrag en onze (geestelijke) gezondheid?