Wat is erfgoed en hoe kan bepaald worden wat de toekomstige waarde ervan is en welk type gebruik erbij past? Hoe kan techniek ingezet worden om het erfgoed te bewaren?

Over de hele wereld en ook in Nederland trekken steeds meer mensen vanuit landelijk gebieden naar de stad, er ontstaan nieuwe metropolen en mega cities. Om steden leefbaar en toekomstbestendig te houden is een transitie van de stad noodzakelijk. Hoe ziet de stad van 2050 er uit en hoe kunnen wij hier naartoe werken? De stad is een samenspel van sociale, economische en ecologische factoren, die met elkaar in balans dienen te zijn. Problemen die momenteel urgent worden voor steden zijn een ongezond stedelijk klimaat, onveiligheid, wateroverlast en overlast door verkeer. In steden is ruimte nodig voor verduurzaming en vergroening, maar ruimte is schaars in Nederland. Anderzijds komen er steeds meer kantoor- en fabrieksgebouwen leeg te staan. Welke nieuwe technologieën zijn beschikbaar om hier een oplossing aan te bieden? Het smart city concept biedt hier vele mogelijkheden. Smart cities zijn gebaseerd op nieuwe technologieën, zoals elektrisch vervoer, straatverlichting met sensoren en mobiele netwerken. Er is echter nog veel onderzoek nodig naar de toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe technologieën in de gebouwde omgeving. Daarnaast dient nieuwe kennis ontwikkeld te worden met betrekking tot stedenbouw en bestuurlijke instrumenten om zowel voor de lokale als globale schaal tot nieuwe oplossingen te komen.