Wat is er nodig om onze grote rivieren veilig, duurzaam en robuust te houden voor de lange termijn (komende honderden (!) jaren), met oog voor functies als scheepvaart, ecologie en recreatie.

Rivieren zijn inherent dynamische systemen. Ze zorgen voor welvaart, zoet water, en zijn een bron van inspiratie voor de kunst. Rivieren zijn vaak ook gevaarlijk. In 2013 hoorden overstromingen bij de rampen die wereldwijd het meeste slachtoffers eisten (10.000 mensen in 150 overstromingen, 53 miljard dollar schade). De vraag is dan hoe een duurzaam rivierbeheer er uit zou moeten zien om de rivieren robuust en veilig te houden, kosten efficiënt te beheren, en functies te combineren. . Elementaire vragen daarbij zijn: hoe ziet een rivier in evenwicht eruit (langsprofiel), hoe hou je de morfologische ontwikkelingen onder controle, hoe maximaliseer je ecosysteemdiensten? Wat is er aan governance structuren nodig om (inrichtings)maatregelen door te voeren? En hoe zorg je ervoor dat als er een overstroming is, de kans op slachtoffers en economische schade minimaal is. Voor de veiligheid van Nederland zijn dit cruciale vragen.