Wat is een mogelijke basis voor morele oordelen?

De afgelopen jaren wordt er in toenemende mate duidelijk dat bepaalde normatief-ethische vragen (dwz vragen over hoe we met elkaar om zouden moeten gaan en wat onze verplichtingen zijn tov elkaar) onvermijdelijk zijn. Bijvoorbeeld: wat zijn verdiende en wat zijn onverdiende ongelijkheden? Wat zijn onze plichten ten opzichte van toekomstige generaties? Wat zijn onze plichten ten opzichte van uitgeprocedeerde asielzoekers? Dit soort normatief ethische vragen roepen de fundamentele moraalfilosofische vraag op wat een mogelijke grond is om normatief-ethische vragen te kunnen beantwoorden. Met andere woorden: welke standaard kunnen we gebruiken om betere en slechtere antwoorden op normatief-ethische vragen te onderscheiden? Een antwoord op deze moraalfilosofische vraag is een noodzakelijk als we een redelijk ethisch debat willen voeren over ongelijkheid, toekomstige generaties, of mensenrechten.