Wat is democratie in Nederland? Is (onze) huidige democratische rechtsstaat ingericht voor de uitdagingen in de 21e eeuw ?

Is democratie een vast gegeven? Beperkt het zich tot staatsinrichting en de politiek-bestuurlijke dimensies? Of houdt het meer in, een gedragsattitude. Welke zijn de culturele, juridische ,sociale, economisch, technologische factoren, welk historisch proces ligt eraan ten grondslag? Is het specifiek Nederlands, westers of universeel? Welke relatie is er met welvaart, mensenrechten, gelijkheid, vrijheid? Betekent een participatiesamenleving ook democratische participatie met bevoegdheden voor de burger? Stimuleren van historisch besef. Onderzoeksfases starten vanuit het verleden, ikzelf ben bezig met periode 1780-1820, maar ook andere perioden in het verleden als laat-19 e eeuw, na 1945, en de huidige digitale trends lenen zich voor onderzoek. Heeft Diderot gelijk dat de beste orde der dingen die is waarvan ik deel uitmaak. Weg met een wereld waarin voor mij geen plaats is.