Wat is de werkzaamheid van non-verbale (pmt, kunstzinnige en fysio) therapie bij solk (somatische onbegrepen lichamelijke klachten)

Omdat een solk behandeling vaak als een dure behandeling wordt gezien die veelal multidispllinair gegeven wordt lijkt mij het zinvol om de effectiviteit van de non-verbale therapieen te onderzoeken, omdat de neiging is deze therapieen er als eerste uit te gooien om de zorg goedkoper te maken en dat kon wel eens een grote misvatting zijn. Dus graag onderzoek