Wat is de werkelijke grondslag van het bestaan?

Ik zou een onderzoek willen naar de veelal verzwegen vooronderstelling van wat 'objectief realisme' genoemd wordt. Er wordt door de meeste wetenschappers stilzwijgend vanuit gegaan dat er een 'objectieve' werkelijkheid bestaat *onafhankelijk* van de subjectieve beleving van die werkelijkheid. Wat zijn de consequenties van een dergelijke instelling? Hoe zou een wetenschap eruit zien die niet uitgaat van deze presuppositie? Wat is de werkelijke grondslag van ons bestaan?