Wat is de universele definitie van ”leven"?

De pogingen om leven te definiëren zijn, voor zover mij bekend, tot nu toe beperkt tot het aardse leven zoals wij dat kennen. Dat leidt ertoe dat we bij het zoeken naar buitenaards leven eigenlijk zoeken naar leven zoals dat van ons, aardbewoners. We kijken daardoor naar de omstandigheden waarbij aards soort leven mogelijk is. Mogelijke andere vormen van leven, die kunnen gedijen in totaal afwijkende omstandigheden (temperatuur, druk, chemische samenstelling, enz.), negeren wij op die manier. Het is zelfs de vraag of wij met de huidige kennis wel in staat zijn om dat andere soort leven te herkennen als wij er bij toeval op stuiten.