Wat is de totale hoeveelheid geld die omgaat in ‘belastingparadijzen’? Welke consequenties heeft dat voor het fiscale, monetaire en economisch beleid dat overheden voeren?

In toenemende mate is bekend dat grote hoeveelheden geld zich buiten de reeele economie bevinden. Dit geld, zowel afkomstig van legale als illegale activiteiten, bevindt zich in zogenaamde ‘belastingparadijzen’. Omdat een van de kenmerken van deze ‘paradijzen’ is dat ze geen inzage geven in de transacties die er plaats vinden, is de exacte hoeveelheid financiële middelen die zich in ‘belastingparadijzen’ bevindt onbekend. Nicolas Shaxson maakt in zijn boek ‘Treasure Islands’ een ruwe schatting; volgens o.a. het Tax Justice Network zou 80% van alle financiële middelen die in onze geglobaliseerde economie omgaan, zich in ‘belastingparadijzen’ bevinden.