Wat is de toepasbaarheid van Personalised Medicine ten behoeve van MS patiënten bij aanvang en verdere ondersteunende behandeling om een hogere kwaliteit van leven te verkrijgen.

De MS Vereniging Nederland wil een bijdrage leveren aan de ontsluiting van onderzoeksgegevens voor een breder publiek. Op deze wijze willen wij zorgen dat MS-patiënten een krachtigere positie hebben bij het maken van keuzes in de behandeling van hun ziekte. Wij willen een rol spelen in het faciliteren van shared decision making met behulp van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Dit sluit aan bij de vraagstukken waar de maatschappij mee worstelt op het vlak van meer betrokkenheid van burgers bij hun gezondheid en zelfredzaamheid. Het is een belangrijk onderdeel in de verduurzaming van de zorg. Onderzoeksresultaten moeten beschikbaar zijn voor patiënten om hen daarmee te ondersteunen bij de keuzes die zij moeten maken over hun behandeling. Zij kunnen daarmee een betere inschatting maken van de mogelijkheden die op hun situatie van toepassing zijn. Hoe meer onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, hoe beter de patiënt op de hoogte is van ontwikkelingen. Hoe meer kennis de patiënt heeft , hoe gelijkwaardiger hij of zij gesprekspartner is in behandelingsvoorstellen en -trajecten. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt om (vaker) personalised medicine in te zetten en is het mogelijk een beter op de patiënt toegesneden behandeling te kiezen en aldus kunnen de resultaten van behandeling sterk verbeteren.