Wat is de toekomstige rol van verschillende (interne en externe) stakeholders in bouwprocessen, en hoe kan hier het best mee worden omgegaan?

Opdrachtgeverschap en projectmanagement in de bouw worden steeds complexer. In alle projectfasen van initiatief tot beheer zijn multi-disciplinaire, multi-stakeholder en multifunctionele processen geen uitzondering meer. Voor de ‘license to operate’ zal de bouwsector haar opdrachtgevers, omgeving en ketenpartners meer betrouwbaar en reëler tegemoet moeten treden. Door de economische crisis is een ontwikkeling in gang gezet richting kleinschaligere bouw. Economische groei moet nu gezocht worden in iets anders dan enkel het bouwvolume. Hiervoor zullen nieuwe marktpartijen en financieringsarrangementen nodig zijn. Er kan gedacht worden aan andere business modellen zoals huren in plaats van kopen, of financiering door middel van crowd funding. Daarnaast wordt transparantie van beleid en besluitvorming steeds belangrijker en wordt meer waarde gehecht aan creativiteit en waardecreatie. Aan de ene kant worden opdrachtgevers en gebruikers ontzorgd; aan de andere kant krijgen stakeholders juist steeds meer zeggenschap in bouwprocessen. Zo ontstaan nieuwe werkvormen, zoals ketensamenwerking en integrale werkwijzen, met een heel scala aan nieuwe management uitdagingen van dien. Verder liggen er grote uitdagingen met betrekking tot onderhoud en beheer. Voortgaand wetenschappelijk onderzoek is nodig naar nieuwe aanbestedings- en contractvormen, regelgeving, juridische kaders en financieringsmodellen. Hoe kan Nederland een gidsland worden op het gebied van lange termijn samenwerking en waarde creatie?