Wat is de sociale en economische waarde van het creatieve proces?

De creatieve industrie vervult een belangrijke rol binnen de economie en maatschappij. Dutch Design is zo’n ambassadeur van de Nederlandse cultuur. Voordat deze naam in zwang raakte had Nederland al een rijke traditie van creatief ontwerp, bijvoorbeeld op het gebied van kunst(nijverheid), interieurontwerp, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Dit erfgoed draagt verschillende sociale, politieke en economische waarden in zich. De creatieve methoden waarmee dit erfgoed tot stand gekomen is, helpen bij het vormgeven en beïnvloeden van gedrag en de manier waarop mensen leven en werken. De waarde die creatie op die wijze realiseert is uniek. Het begrip van processen die daarin een rol spelen, het belang van de juiste competenties en de relevantie van juiste methodieken is vooralsnog echter weinig onderzocht. Wanneer de sector die ‘waarde van creatie’ wil vergroten en als een sterk punt wil blijven uitspelen, is het van groot belang de kennisbasis die daarvoor nodig is te versterken, om deze waarde te laten beklijven bij nieuwe generaties ‘creatievelingen’ en daardoor tot opschaling te komen. Dat kan door de vraag op verschillende niveaus af te bakenen, b.v. per persoon, per periode, of per gebied. Universitair onderzoek gaat hier hand in hand met onderzoek aan culturele instellingen, waaronder musea.