Wat is de rol van teksten met een speciale status (zoals heilige teksten) in geestelijk en fysiek geweld?

Menselijk gedrag wordt vaak verantwoord met een beroep op teksten met een speciale status, zoals heilige teksten van een religie. Dat kan ongewenste effecten hebben, zoals geestelijk of zelfs fysiek geweld. Hoe werkt dit precies? Wat is de rol van de tekst zelf als inspirator van bepaald gedrag? Wat is de rol van de gebruiker van dergelijke teksten? Welke mechanismen zijn er binnen een religieuze traditie om interpretatie van teksten te sturen en hoe worden deze in de praktijk gehanteerd? Wat is de invloed van wetenschappelijke bestudering van deze teksten op de lezers die deze teksten beschouwen als teksten met speciale status? Welke sociologische factoren spelen hier een rol? Welke inzichten uit de hermeneutiek zijn hier behulpzaam en zouden in het (levensbeschouwelijk) onderwijs kunnen worden geïntegreerd?