Wat is de rol van sensori-motor (embodied) cognitie, wortelend in actie-perceptie ketens en gestuurd door affordanties in de fysische en sociale ruimte, bij de verwerving van concepten en de ontwikkeling van hogere orde taal- en denkvaardigheden?

Hoe komen metaforische relaties tussen sensori-motor cognities en uitdrukkingen in conventionele taal tot stand? Wat is de rol van sensori-motor simulatie in hogere orde denkprocessen en begrijpen van taal, in probleem-oplossen en creativiteit? – Context en relevantie: Er is een groeiende behoefte aan creatieve denkers en probleem-oplossers in alle sectoren van de samenleving, maar wat creatief en probleemoplossend denken is en hoe dit bevorderd kan worden, is grotendeels onbekend. Traditionele cognitieve benaderingen van leren, begrijpen, denken, probleemoplossen en creativiteit schieten te kort en didactische modellen die hierop zijn gebaseerd zijn aan vernieuwing toe.