Wat is de rol van parasieten op de ecologie van hun gastheren?

De rol van parasieten in de ecologie wordt pas relatief recentelijk aandacht gegeven. Terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat parasieten een cruciale rol kunnen spelen in bijvoorbeeld de populatiedynamiek van hun gastheer. Aangezien parasieten van grote invloed kunnen zijn op hun individuele gastheer en daarmee op populatie-ecologie en gemeenschapsecologie is het interessant om dit door te trekken naar uiteindelijk de rol van parasieten binnen ecosystemen.