Wat is de rol van (nationale) wetgeving in een zich snel ontwikkelende en veranderende omgeving?

In de huidige samenleving volgen nieuwe technologische ontwikkelingen (denk aan drones, zelfrijdende auto’s, zelfdenkende systemen) elkaar snel op, is op veel gebieden sprake van ‘soft law’ en wordt de wetgevingsagenda in belangrijke mate in internationaal verband bepaald. Het traditionele tijdrovende wetgevingsproces lijkt niet meer goed in deze tijd te passen.