Wat is de rol van het brein in de muzikaliteit van de mens?

Muziek en vooral muzikaliteit is iets universeels waarvan we het nut nog niet in zijn geheel begrijpen. Vrij recentelijk is het onderzoeksgebied van muziek cognitie ontstaan, die alle aspecten van muziek probeert te begrijpen. Veel van deze kennis is ook toepasbaar op praktisch gebied. Je kan onderzoek doen naar wat muziek memorabel maakt, en zo veel betekenen voor muzikanten. Muziektherapie wordt op steeds meer problemen toegepast; een goedkope en non-invasieve methode voor bijvoorbeeld dementie. Ook in evolutionaire zin is er nog weinig bekend over muziek. Brein onderzoek kan ook daar tot nieuwe ontdekkingen leiden.