Wat is de rol van de oceaan voor het leven in Nederland?

Onze planeet Aarde zou eigenlijk ‘Oceaan’ moeten heten als men bedenkt dat 70% van het aardoppervlak bedekt is met zout water. De oceanen spelen een buitengewoon belangrijke rol, van het ontstaan van het leven tot en met de regulering van het mondiale klimaat. Onderzoek naar de complexiteit van de oceanen is van groot belang voor de samenleving: aan de ene kant staan de oceanen onder grote druk door menselijke activiteit (overbevissing, vervuiling, zeespiegelstijging, verzuring en veranderingen in het voedselweb door klimaatverandering), en aan de andere kant worden de oceanen meer en meer gezien als een bron van waardevolle mineralen (deep sea mining!), voedsel en energie. Onderzoek naar de oceanen wordt in Nederland uitgevoerd, en nationaal gecoördineerd door het Koninklijk Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee, NIOZ, een van de acht onderzoeksinstituten van NWO. De oceaan is lastig te bestuderen vanwege de grote dieptes en grote afstanden; we weten nog veel te weinig van het functioneren van het oceaan-systeem, de biologische diversiteit, de gekoppelde biologisch-fysische processen, en van de korte en lange termijn relaties met het klimaat, zeespiegelstijging en overige zaken die voor ons lage en aan zee gelegen land van groot belang zijn.