Wat is de relatie tussen waardevolle en waardevrije wetenschap?

In de gepopulariseerde wetenschapsmedia en -verslaggeving heerst het modernistische ideaal van waardevrije wetenschap: het idee dat wetenschap enkel feiten moet ontdekken en formuleren, zonder invloed van de normen en waarden van de onderzoekers. Wetenschappers, met name in de geesteswetenschappen, zijn zich echter vaak bewust van de onmogelijkheid "objectief" (in de modernistische zin) onderzoek te doen. Sterker nog, het in beschouwing nemen en reflecteren op de relatie tussen onderzoeker en onderzoek levert veel waardevolle kennis op, omdat deze methode geen absolute waarheidsclaims maakt maar wel een serieuze poging doet de eigen blind spots te ontdekken en bekritiseren. Deze kennis is waardevol omdat het een diverser publiek bediend, vanuit een fundamentele kritische houding tegenover de wetenschappers identiteit en positie in de samenleving.