Wat is de relatie tussen stress en (kunstmatige) elektromagnetische velden?

Recent werd gepubliceerd dat maar liefst 10% van de jeugd tot 26 jaar stress heeft die tot burn-out leidt met uitval op school of het werk als gevolg. Een veelheid van factoren wordt gezien als mogelijke oorzaak hiervan. Naar oordeel van de Stichting EHS wordt daarbij één belangrijke mogelijke factor over het hoofd gezien: Wordt de recente explosie van stressproblemen veroorzaakt door elektromagnetische velden (‘straling’)? Mensen met EHS ervaren dat ze stress krijgen van EMV. Vaak bij de Stichting EHS gemelde aan stress te relateren verschijnselen zijn chronische vermoeidheid, slaap-, concentratie- en geheugenproblemen, oorsuizingen, huiduitslag, hart/vaatproblemen etc. en daarmee samenhangende gedragsproblemen. De klachten verminderen of verdwijnen wanneer ze in een EMV arme omgeving vertoeven en keren terug bij nieuwe blootstelling aan EMV. Er is al veel onderzoek gedaan naar EMV en Gezondheid. Er zijn veel aanwijzingen gevonden dat EMV stress tot gevolg kan hebben, zowel lichamelijk als psychisch. Een goede inventarisatie van het uitgevoerde onderzoek en de gevonden resultaten ontbreekt. Een grondig literatuuronderzoek zou de eerste stap moeten zijn voor vaststelling van passend vervolgonderzoek gericht op beter begrip van de relatie tussen EMV en stress.