Wat is de relatie tussen dosis, geneesmiddelconcentratie in het lichaam en het effect van een geneesmiddel bij de individuele patient?

Veel geneesmiddelen worden geregistreerd met een vaste dosering. Elke patiënt reageert echter anders op een geneesmiddel. Dit kan te maken hebben met andere geneesmiddelen die patiënt gebruikt, de ziekte van de patiënt of bijvoorbeeld de genetica van de patiënt. Ook kunnen patiënten op een verschillende wijze of snelheid het geneesmiddel klaren. Toch wordt er niet gekeken naar de individuele patiënt of een speciale patiëntengroep bij de registratie van geneesmiddelen. Ik zou graag zien dat er meer onderzoek wordt gedaan naar effecten van geneesmiddelen bij individuele patienten en de relatie tussen concentratie in het lichaam en het effect van het geneesmiddel. Dit kan door farmacokinetiek en farmacodynamiek onderzoek en therapeutic drug monitoring (meten van concentratie in het lichaam).