Wat is de relatie tussen de bodemdalingssnelheid op een gegeven plaats en tijdstip en de voorafgaande delfstofwinning in de omgeving?

Anders dan de huidige theorie voorspelt, daalt of stijgt de bodem niet proportioneel met de productie van delfstof of drukverandering in een gasreservoir. Hierdoor zijn bodemdalingsvoorspellingen voorafgaande aan de winning onvoldoende betrouwbaar voor de beoordeling of die winning over de hele productieperiode maatschappelijk verantwoord mogelijk is. Ook kan niet worden beoordeeld of en zo ja in welke mate de snelheid van bodembeweging (daling, stijging, bevingsfrequentie) met de hand aan de kraan beheersbaar zal zijn. Relevant onderzoek is tot dusverre uitgevoerd in dienst van de mijnbouwsector zelf en is eenzijdig gericht geweest op optimalisatie en continuering van de productie. Maatschappelijke en milieutechnische inpasbaarheid heeft nauwelijks een rol gespeeld. Onderzoek buiten de regie van de mijnbouwsector is cruciaal voor maatschappelijk verantwoorde winning.