Wat is de prevalentie, beleving en betekenisgeving van kindermishandeling bij gezinnen met een niet-westerse achtergrond en wat betekent dit voor de aanpak van kindermishandeling binnen deze gezinnen?

De toenemende erkenning dat kindermishandeling binnen de samenleving een probleem is, heeft geleid tot een toename van (wetenschappelijk) onderzoek naar aard, prevalentie en achtergronden van kindermishandeling. De vraag blijft echter welke perceptie en betekenissen kinderen en ouders zelf geven aan kindermishandeling. Veel onderzoek richt zich op het zoeken naar verklaringen in de biologische, psychologische of sociale achtergrond van de gezinnen, maar hoe en wat kindermishandeling werkelijk betekent voor kinderen en ouders blijft onduidelijk. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en ouders met een niet-Westerse achtergrond. Het perspectief van (migranten)gezinnen is een weinig onderzocht fenomeen. Aandacht en kennis rondom de prevalentie, beleving en betekenisgeving voor kinderen met een niet-Westerse achtergrond zijn gering en blijven ver achter bij die voor autochtoon-Nederlandse kinderen. Nochtans kan verwacht worden dat de stem van migrantenouders en in het bijzonder hun kinderen andere accenten kan leggen in het debat over kindermishandeling.