Wat is de (potentieel modificeerbare) relatie tussen de vroege ontwikkeling en de gezondheid op volwassen en latere leeftijd?

Onderzoek zoals dat onder kinderen die verwekt zijn in de Hongerwinter is gedaan, heeft laten zien dat prenatale blootstelling aan ongunstige omstandigheden later in het leven nog nadelige effecten kunnen hebben op het metabolisme, het immuun systeem en op de lichamelijke en psychische gezondheid e.d.. De instrumenten waarmee de vroege en late gevolgen van blootstelling aan ondervoeding, stress e.d. kunnen worden gemeten zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd (bijvoorbeeld epigenetische veranderingen). Veel fundamentele wetenschap is gericht op de korte termijngevolgen van stressvolle gebeurtenissen en ontwikkelingsomstandigheden. Er moet meer aandacht komen voor de lange termijngevolgen hiervan, voor modificeerbare factoren die de ernst van de gevolgen beïnvloeden en voor de effecten van relatief milde blootstelling (zoals opleiding, leefstijl factoren van ouders en kinderen, etc.)