Wat is de opvatting van werknemers over werk en loon?

De centrale vraag in dit onderzoek is wat de opvatting is van werknemers over werk en loon? Deze vraag verwijst naar de onderliggende waarden ten aanzien van een beloningssysteem. Hoe kijken werknemers aan tegen loonverschillen? Welke loonverschillen acht men wel en niet aanvaardbaar? Hoe ziet een arbeid waardig beloningssysteem eruit? Hebben alle werknemers dezelfde fundamentele opvattingen hierover of bestaan er verschillen tussen groepen van werknemers?