Wat is de optimale 'energie opslag methode' en vorm per energiedrager. Wanneer centrale / decentrale opslag ?

Het verduurzamen van energie is in Nederland in volle gang hoewel de voortgang achter ligt op de nationale ambities. Vele oplossingen, componenten en deelsystemen zijn beschikbaar in vele vormen. Een echte universele probleembenadering is er nog niet. Duidelijk lijkt wel dat ‘decentrale energie-balancering’ belangrijk is als denk- en oplossingsrichting. In Nederland is de grootste uitdaging de opslag van ‘niet voortdurend aanwezige duurzame energie’ over de seizoenen heen (zomer naar winter). 
Wanneer en hoe maar ook in welke vorm (chemisch, warm-water, vloeibaar waterstof of -aardgas) moeten we beschikbare duurzame energie opslaan, rekening houdend met toekomstig gebruik maar ook met de conversietechnieken en hun efficiency.
 Tenslotte: omdat duurzame energie nog niet alles af kan dekken zitten we voorlopig nog in een transitie-fase van enkele decennia. (energiedragers : gas, warmte, elektriciteit)