Wat is de oorsprong van het "Gidsland" idee voor het Nederlandse buitenlandbeleid; hoe heeft het inde praktijk een rol gespeeld; wat kunnen we van deze geschiedenis leren?

Dit blijft een prominent, maar doorgaans slecht begrepen thema in discussies over Nederlands internationale rol.