Wat is de oorsprong van het geloof in god?

Religie en het geloof in een monotheistische God (Yahweh, God, Allah om het even) hebben een enorme invloed gehad op de geschiedenis van de wereld en zorgen nog steeds voor verschil en onbegrip dat zich uit in discriminatie en soms zelfs in aanslagen en oorlogen. Om de sociologische functie van het geloof in god te begrijpen, is het wellicht zinvol om te kijken hoe het concept van (de moderne monotheistische god) is ontstaan, welke rol deze had in de oude beschavingen en hoe deze rol over tijd is veranderd om bijvoorbeeld ook duidelijk te maken wat de verschillen en de overeenkomsten tussen de drie grote monotheistische religies zijn (Jodendom, Christendom, Islam).

Bijbehorende clustervragen