Wat is de natuurlijke variabiliteit van het Noordzee ecosysteem en wat betekent dat voor het gebruik

Ook in het verleden toen de menselijke invloed nog klein was varieerde het Noordzee ecosysteem enorm. Vissen kwamen en gingen met enorme gevolgen voor de economie. Rond 1890 stortte de visserij compleet in met grote sociale onrust tot gevolg. Ook rond 1990 veranderde er veel en verdwenen de platvissen uit onze kustzone. Het feit dat dit samenviel met het verdwijnen van kabeljauw bij Canada wijst op klimaatsinvloeden. Regime shifts komen voor en zijn van alle tijden. Maar hoe werkt het en wat is de relatie met klimaat, zeestromingen, menselijk gebruik? Middels integrale Noordzee modellering met nieuwe resoluties, koppeling tussen lagere en hogere trofische niveaus en op verschillende tijdsschalen (10-500 jaar) willen we oorzaken van shifts beter begrijpen en deze kennis inzetten voor duurzaam gebruik.