Wat is de meest effectieve manier om jongeren van drugs af te houden?

Het verbod op drugs levert geen drugvrije wereld op. Ook een volstrekt legale situatie waarin drugs bij de supermarkt liggen zoals dat nu met alcohol en tabak is is niet ideaal om de jongeren gezond hun hersenopbouw te gunnen. Toch blijkt er in Colorado -waar wiet ruim een jaar legaal is- momenteel een afname van blowende jongeren (ca.4% in een jaar). Voorlichting lijkt een sleutelwoord; deze moet eerlijk verlopen. Het is echter ook belangrijk om geen nieuwsgierigheid te wekken bij deze moeilijk te beïnvloeden doelgroep. Wat is nou de meest effectieve methode? Het 'vingertje'? De junk voor in de klas? De medewerker van Trimbos of politie, of toch de meester of zelfs eigen ouders? En volgens welke pedagogische principes kan deze voorlichting het beste gegeven worden?