Wat is de kwaliteit van lucht, zeewater en drinkwater in Zeeland, in vergelijking met andere provincies c.q. ander landen? Denk daarbij niet alleen aan smog vanuit Randstad of Londen maar ook aan pH van het zeewater, hardheid en kalkafzettend vermogen.

burgers Zeeland