Wat is de kosteneffectiviteit van groepsbehandeling versus individuele behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?

Reguliere behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (prevalentie 7%) is individuele logopedische behandeling (taaltherapie) in een vrijgevestigde logopediepraktijk. In de UK en VS is groepsbehandeling echter de norm. De vraag is of er verschillen in effectiviteit en kosten zijn. Een positief effect voor groepsbehandeling kan verbetering van doelmatigheid van logopedische zorg betekenen en verlaging van de kosten.