Wat is de invloed van waterstof brandstofcellen op het milieu?

Waterstof wordt gezien als een schone brandstof voor vervoersmiddelen,alleen water wordt uitgestoten. Hierdoor wordt de CO2 cyclus vervangen door de watercyclus. Al dit uitgestoten water komt in de lucht atmosfeer terecht en kan regen veroorzaken. Hierdoor zou mogelijk de frequentie van regen vergroot kunnen worden en dit zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor mens en milieu.