Wat is de invloed van visualisatie in de convergerende fase van groepsbesluitvorming, op kwaliteit van proces en product van besluitvorming?

Naar de divergerende fase van groepsbesluitvorming (met bijvoorbeeld brainstorming of varianten daarvan) is veel onderzoek gedaan. Over de convergerende fase van groepsbesluitvorming, waarin gepoogd wordt om verschillende ideeën tot een eindconclusie om te smeden waarmee groepsleden kunnen leven, is veel minder bekend. Veel tools die deze fase ondersteunen maken op de een of andere manier gebruik van visualisering. Belangrijke vragen zijn dan 1. hoe verandert visualisering de interactie tussen groepsleden en 2. heeft visualisering een impact op het genomen besluit? De verwachting is door visualisering de kwaliteit van proces en product beter zijn dan in een 'traditionele' bijeenkomst zonder visualisering. Deze vraag is relevant aangezien meer en meer organisaties ervaren dat hun omgeving complexer wordt en tegelijkertijd stakeholders meer willen betrekken bij beslissingen. Weten hoe van een veelheid van ideeën tot een besluit te komen is dan onontbeerlijk.