Wat is de invloed van stress over financien op leerprestaties? Wat is de maatschappelijk economische schade hiervan?

Een onderbelicht onderwerp in het nieuwe beleid in onze 'kenniseconomie' en het geintroduceerde leenstelsel. Stress (over financien) veroorzaakt een toenemende verslechtering van leerprestaties en 'drop-outs' en geeft absoluut geen blijk van publieke waardering van studenten als maatschappij brede investering. Wat zijn de sociaal maatschappelijke en vooral economische kosten hiervan?