Wat is de invloed van stress bij de moeder tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar van de baby op de psychische ontwikkeling van die baby tot kind en jongvolwassene ?

Ik weet, dat hiernaar onderzoek is gedaan, maar een grotere bekendheid van een verband tussen stress bij de moeder en psychische ontwikkeling van het kind lijkt mij zinvol. Eventuele schade zou voorkomen kunnen worden en dan zouden veel leed en kosten bespaard kunnen worden. Mijn interesse komt voort uit persoonlijke ervaring en waarneming van mijn omgeving.