Wat is de invloed van sociale media en andere nieuwe communicatievormen op de kwaliteit van het morele en politieke debat en van de maatschappelijke besluitvorming?

Vanouds worden zorgvuldige en kwalitatief hoogstaande vormen van morele en politieke reflectie, debat en besluitvorming geassocieerd met het nemen van tijd. De communicatie¬kanalen voor politieke meningsvorming onder burgers én politici zijn vandaag de dag echter heel anders ingericht dan vroeger. Snelheid en door technologie gemedieerde communicatie zijn daarbij sterk bepalend. Het is voor vrijwel iedereen mogelijk geworden om direct en voor een groot publiek te reageren op morele en politieke standen van zaken, incidenten, discussies, en dit kan zonder van achter de computer vandaan te komen. De vraag is welke invloed de enorme toename van zeer snelle reacties via sociale media en andere vormen van nieuwe communicatie, op het politieke en morele debat en op de maatschappelijke besluitvorming hebben. Zijn ze een zegen omdat we eindelijk af zijn van langdurige en door elites bepaalde, weinig transparante processen van publieke meningsvorming, of zijn ze een bedreiging omdat ze door hun onmiddellijkheid anonimiteit, en gebrek aan procedurele inbedding de oude angst voor de tirannie van de meerderheid reëel maken? Politieke wetenschap, media-studies en historisch en politiek-filosofisch onderzoek zijn nodig om deze vraag te beantwoorden.