Wat is de invloed van het overvragen of juist het te weinig uitdagen van mensen met een chronische ziekte of dementie en hoe kan je daarbij het cognitief vermogen van iemand inschatten?

Het is in de praktijk bekend dat als mensen met cognitieve problemen overvraagd worden doordat er een te groot appél gedaan wordt op het cognitief vermogen, je ongelukkige mensen krijgt en het eventueel leidt tot het zogenaamde probleemgedrag: rusteloze of juist passieve, angstige mensen. Maar dit is impliciete kennis, waarbij professionals zich laten leiden door ervaring en het reflecteren op situaties die zich voorgedaan hebben. Er is nauwelijks tot geen onderzoek gedaan naar hoe derden (familieleden of professionals) het cognitief vermogen in al zijn verschillende domeinen (herkennen, begrijpen, herinneren, communiceren, handelen) bij een patient of bewoner inschat. Fingerspitsgefulhl is de methode. Hoogtijd om hier meer kennis over te genereren zodat mensen op het juiste niveau aangesproken worden wat bijdraagt tot hogere kwaliteit van leven.