Wat is de invloed van het onbewuste/ onbewust gedrag op sport- en beweeggedrag en hoe kun je kennis hierover inzetten bij sport- en beweegstimulering?

Het stimuleren van sport en bewegen vindt veelvuldig plaats, echter de meeste interventies zijn gebaseerd op gedragsmodellen die met name het bewuste gedrag in kaart brengen.