Wat is de invloed van de scheiding van de draagmoeder meteen na de geboorte, op het verdere hechtingsproces van het kind?

Wensouders kunnen voor het vervullen van hun kinderwens gebruik maken van een draagmoeder. Deze voldraagt de zwangerschap en staat het kind na de geboorte af aan de wensouders. Wat betekent deze scheiding van de draagmoeder voor het hechtingsproces van het kind. Bij adoptie kinderen is al onderzoek gedaan naar hechting, maar wat betekent dit voor een kind geboren uit een draagmoeder. Een eventuele vervolgvragen: Welke vorm krijgt het contact tussen draagmoeder, wensouders en kind(eren) in de jaren na de bevalling? Hoe vertellen ze het kind over de situatie, en de andere kinderen (vaak heeft draagmoeder al kinderen)?