Wat is de impact van nieuwe communicatietechnologie op de kunst- en ontwerppraktijk?

Er is een wereldwijde, complexe informatie- en communicatietechnologie ontstaan. Het onderzoek inventariseert het effect op alle kunst- en ontwerpdisciplines. Deze veranderen de mogelijkheid tot nieuwe samenwerkingen, het creatieve proces, de relatie tot het publiek. Wat voor kansen en uitdagingen levert de inventarisatie op voor de kunsten?