Wat is de impact geweest van Technology Assesement-activiteiten op technologie-ontwikkelingsprocessen en technologie/innovatiebeleid?

Onder Technology Assesement (TA) activiteiten verstaan we die activiteiten (onderzoek (waaronder MVI-programma van NWO), publieke debatten, departementale interne TA faciliteiten) die aandacht vragen voor onbedoelde maatschappelijke consequenties en ethische aspecten van nieuwe technologieën; TA is een relatief jong onderzoeks- en adviesveld (zo’n 30 a 40 jaar oud) met interessante uitkomsten zoals onderzoeksrapporten, mooie debatreeksen dan wel andere ‘producten’. Vraag is hoe ver de impact van die activiteiten gaat, zowel richting actoren die werken aan (technologische) innovaties als de overheid die een context voor deze innovaties creëert? Deelvragen zijn: was er sprake van impact? Zo ja, hoe is die tot uiting gekomen? Hoe zou je deze impact kunnen vergroten? zo nee, hoe komt dat? Onder welke voorwaarden zou die impact er wel kunnen zijn?